lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarutbildning

För dig som vill fortsätta dina studier efter master- eller magisterexamen finns möjlighet att gå vidare till utbildning på forskarnivå. Utbildningen på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Doktorsexamen är den högsta akademiska examen i Sverige. Det finns även möjlighet att avlägga licentiatexamen efter två års heltidsstudier.

Det övergripande målet för forskarutbildningen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan är att utveckla doktoranden till en kritisk och självständig forskare med fördjupade kunskaper i ämnet, en ingående kunskap i ämnets forskningsmetoder samt goda insikter i de problem som förekommer inom forskningen och dess praktiska tillämpning. Syftet är också att ge en kvalificerad grund för en framtida karriär inom eller utom universitetsvärlden.

Institutionens forskning och forskarutbildning är inriktad mot sex huvudområden:

  • Entreprenörskap
  • Forskningspolitik
  • Marknadsföring
  • Organisation
  • Redovisning och finans
  • Strategi

För mer information om forskarutbildningen, hur man söker samt annan relaterad information, se menyerna till vänster.

Kommande seminarier och disputationer

RP-seminarium

Innovation as Change Processes in the context of Governance Networks

EmmaLisa Nantin ger sitt RP-seminarium ”Innovation as Change Processes in the co...

21 mars 2017 kl. 14.00-16.00

Disputation

Disputation i företagsekonomi

Amalia Foukaki vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandl...

31 mars 2017 kl. 13.00-15.00