lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stipendier för forskarstudier

Här anslås stipendier för forskarstudier på Företagsekonomiska institutionen

Stipendium i företagsekonomi med inriktning entreprenöriella startgruppers dynamik

Stiftelsen ”Entrepreneurship in Lund” vid Lunds universitet har genom ett externt bidrag fått möjligheten att utlysa ett stipendium för forskarstudier inom ramen för forskningsprogrammet Entreprenöriella startgruppers dynamik vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Lunds universitet.

Forskningsprojektet kommer ämnesmässigt att höra hemma inom entreprenörskap, och syftar till att beskriva och förklara hur grupper som väljer att starta företag tillsammans formas, fungerar och utvecklas. Stipendiaten ska uppfylla aktuella kriterier för antagning som forskarstuderande vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet.

Stipendium utgår med SEK 222.000 kronor för år ett, och doktoranden antas vid, samt följer studieplan vid, Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet. År två övergår stipendiet till en doktorandtjänst finansierad av forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Lön för tredje året villkoras av att licentiatexamen el. motsv. (godkänt mellanseminarium) avlagts. Det fjärde året finansieras av Företagsekonomiska institutionen.

Ansökan

Ansökan om stipendium ska vara skriftlig och ställas till:

Stiftelsen ”Entrepreneurship in Lund” vid Lunds Universitet
c/o Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship
Box 7080
220 07 Lund

Ansökan ska innehålla:

Ansökningshandlingar ska vara stiftelsen tillhanda senast den 28 maj 2017.

Kontakt

Professor Frédéric Delmar

+46 (0)46 222 68 28
frederic.delmar@fek.lu.se
 

läs mer