lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster

Här anslås doktorandtjänster på Företagsekonomiska institutionen

För närvarande har vi inga lediga tjänster.