lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Forskarutbildningen i företagsekonomi omfattar kurser om 90 hp, av vilka 45 hp utgörs av obligatoriska kurser och resterande 45 hp av valfria kurser. Forskarutbildningen i forskningspolitik omfattar kurser om 60 hp, av vilka 30 hp utgörs av obligatoriska kurser och resterande 30 hp av valbara kurser.

Obligatoriska kurser, Företagsekonomi

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Kursstart 27 mars 2017 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Mats Alvesson
Kursinformation och schema

Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
18–19 april & 16–17 maj 2017 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Tomas Hellström
Kursinformation och schema

Metodintroduktion, 15 hp
Hösten 2017 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: docent Peter Svensson

Teorikurs i företagsekonomi, 7,5 hp
Hösten 2017 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: docent Jens Rennstam

Kvantitativa metoder, 7,5 hp
Hösten 2017 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: professor Frédéric Delmar

Obligatoriska kurser, Forskningspolitik

Forskningspolitik, 7,5 hp
29 augusti–31 oktober 2017 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: professor Merle Jacob

Valbara kurser (öppna för externa deltagare)

Classics in Entrepreneurship Research, 7,5 hp
24 januari–25 april 2017
Kursansvarig: professor Hans Landström
Kursinformation och schema

New Public Management, 7,5 hp
8 mars–31 maj 2017 | Kursanmälan stängd
Kursansvariga: docenter Charlotta Levay & Anna Thomasson
Kursinformation

Corporate Social Responsibility, 7,5 hp
4 april–7 juni 2017 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson
Kursinformation

Critical Management Studies, 7,5 hp
4–7 april 2017 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra
Kursinformation

Critical Perspectives on Leadership, 7,5 hp
8–12 maj 2017 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra
Kursinformation

Reflexive and Creative Methodology, 7,5 hp
15–19 maj 2017 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Mats Alvesson
Kursinformation

Qualitative data analysis and theorization, 7,5 hp
Förmodligen hösten 2017 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: docent Jens Rennstam

Action Research, 7,5 hp
Eventuellt hösten 2017 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: professor Tony Huzzard

Seminariekurs, 7,5 hp
Seminariekort

För externa doktorander

Externa doktorander kan anmäla sig till en eller flera kurser genom att använda formuläret i högerspalten. Kursavgiften för de valfria kurserna är 5 000 kr (de obligatoriska kurserna är avgiftsfria även för externa doktorander). För internationella doktorander samt svenska doktorander som betalar kursen själva tillkommer moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom det s.k. U6-nätverket behöver inte betala kursavgift, se vidare nedan.

Pedagogiska kurser

Inom forskarutbildningen har du möjlighet att läsa upp till 7,5 hp pedagogiska kurser, vilket krävs om du vill kvalificera dig för undervisning vid universitet eller högskola efter din utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU (tidigare CED, Centre for Educational Development) vid Lunds universitet erbjuder doktorandkurser inom högskolepedagogik.

Kurser vid andra lärosäten:
U6-nätverket samt OMS vid CBS

Som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet behöver du inte betala kursavgift för att gå på doktorandkurser inom det s.k. U6-nätverket, dvs. de företagsekonomiska institutionerna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Institutionen har också ett avtal om avgiftsfria doktorandkurser med Doctoral School of Organization and Management Studies (OMS) vid Copenhagen Business Schoool.