lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska kurser

Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
18–19 april & 16–17 maj 2017 | Kursanmälan stängd
Kursinformation och schema
Kursen är full

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Kursstart 27 mars 2017 | Kursanmälan öppen
Kursinformation

Metodintroduktion, 15 hp
Hösten 2017 | Kursanmälan öppen

Teorikurs i företagsekonomi, 7,5 hp
Hösten 2017 | Kursanmälan öppen

Kvantitativa metoder, 7,5 hp
Hösten 2017 | Kursanmälan öppen

Valfria kurser

Classics in Entrepreneurship Research, 7,5 hp
24 januari–25 april 2017
Kursinformation och schema

New Public Management, 7,5 hp
8 mars–31 maj 2017 | Kursanmälan stängd
Kursinformation

Corporate Social Responsibility, 7,5 hp
4 april–7 juni 2017 | Kursanmälan stängd
Kursinformation

Critical Management Studies, 7,5 hp
4–7 april 2017 | Kursanmälan öppen
Kursinformation

Critical Perspectives on Leadership, 7,5 hp
8–12 maj 2017 | Kursanmälan öppen
Kursinformation

Reflexive and Creative Methodology, 7,5 hp
15–19 maj 2017 | Kursanmälan öppen
Kursinformation

Qualitative data analysis and theorization, 7,5 hp
Förmodligen hösten 2017 | Kursanmälan öppen

Action Research, 7,5 hp
Eventuellt hösten 2017

Seminariekurs, 7,5 hp
Seminariekort

För externa doktorander

Externa doktorander kan anmäla sig till en eller flera kurser genom att använda formuläret i högerspalten. Kursavgiften för de valfria kurserna är 5 000 kr (de obligatoriska kurserna är avgiftsfria även för externa doktorander). För internationella doktorander samt svenska doktorander som betalar kursen själva tillkommer moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom det s.k. U6-nätverket behöver inte betala kursavgift, se vidare nedan.

Pedagogiska kurser

Inom forskarutbildningen har du möjlighet att läsa upp till 7,5 hp pedagogiska kurser, vilket krävs om du vill kvalificera dig för undervisning vid universitet eller högskola efter din utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU (tidigare CED, Centre for Educational Development) vid Lunds universitet erbjuder doktorandkurser inom högskolepedagogik.

Kurser vid andra lärosäten:
U6-nätverket samt OMS vid CBS

Som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet behöver du inte betala kursavgift för att gå på doktorandkurser inom det s.k. U6-nätverket, dvs. de företagsekonomiska institutionerna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Institutionen har också ett avtal om avgiftsfria doktorandkurser med Doctoral School of Organization and Management Studies (OMS) vid Copenhagen Business Schoool.