lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsanslag

Sök finansiering för din forskning

Hos LU:s Forskningsservice kan forskare och forskargrupper få stöd och hjälp i frågor om extern forskningsfinansiering, inklusive rese- och forskningsbidrag. Där hittar du bland annat förteckning över forskningsfinansiärer och kan läsa mer om de svenska finansiärer som har särskilda krav på central handläggning, t.ex. Wallenbergstiftelserna.

Vi har listat ett urval forskningsfinansiärer som har särskild betydelse för forskare inom ekonomiska ämnen. Listan samt ytterligare information finns på Ekonomihögskolans medarbetarwebb.

För mer information om ansökningsprocessen, se Grant applications.