lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningspolitik

Forskningspolitik, även känt som forskning om forskning, vetenskapspolitik, vetenskapsdynamik och på senare tid forsknings-och innovationspolitik, är ett tvärvetenskapligt område som studerar styrning och ledning av privat och offentlig forskning samt innovation. Området har utvecklats över tiden, inte minst den forskning som fördjupar sig i offentlig politik och som det senaste decenniet har fokuserat på entreprenörskap och samarbetet akademi-industri.

Området Forskningspolitik vid Företagsekonomiska institutionen är ett forskningsintensivt område. Vårt arbete är organiserat kring tre temaområden samt vår forskarutbildning i forskningspolitik. Våra temaområden är för närvarande kunskap, innovation och utveckling, forskningspolitik och forskningsdynamik samt flernivåstyre av forskning och innovation.

 

 

PERSONAL

Professorer
Mats Benner
Merle Jacob
 
Docent
Bo Göransson

Post doc
Ruth Mueller
Thiago Renault 
 
Forskare
Devrim Göktepe-Hultén
Olof Hallonsten
 
Doktorander
Josefine Fischer
Ana Paula do Nascimento
 

BESÖKSADRESS

Alfa 2, Scheelevägen 15A
Lund
Telefon: 046-222 76 16