lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Övrigt

Terminsstart för Ekonomie kandidatprogrammet termin 1–3

Upplägg för terminsstart hösten 2017

28 augusti 2017 kl. 08.00

Övrigt

Terminsstart för Ekonomie kandidatprogrammet termin 4 och 6

Upplägg för terminsstart hösten 2017

29 augusti 2017 kl. 09.00-11.00

Workshop

After the party – a workshop on how to survive as a postdoctor

This workshop will discuss the postdoctoral challenges and opportunities of a ca...

18 september 2017 kl. 17.00-18.00