lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Administration

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom administrationen på Företagsekonomiska institutionen. Kurs- och program-relaterad personal kommer först, sedan övriga administratörer listade utefter funktion.

Administrativ chef

Ina Skanung Larsson
Tel. 046-222 78 35
ina.skanung@fek.lu.se

Kurser, administratörer

Kurser på magisterprogrammen i Entreprenörskap, Marknadsföring, Strategi samt kurser på grundnivå 
Caroline Fredskilde
Tel. 046-222 78 25
caroline.fredskilde@fek.lu.se

Kurser på magisterprogrammen i Redovisning och Finans, Management och Organisation
Tomas Nilsson       
Tel. 046-222 42 88
tomas.nilsson@fek.lu.se 

Kurser på B- och C-nivå samt BSc in International Business
Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 78 04
madeleine.forsberg@fek.lu.se

Program

Bachelor's programme in International Business (Koordinator)
Madeleine Forsberg
Tel. 046-222 78 04
madeleine.forsberg@fek.lu.se 

Civilekonomprogrammet (Koordinator)
Katarina Larsdotter Wendel
Tel. 046-222 15 61
katarina.larsdotter_wendel@fek.lu.se

Ekonomie kandidatprogrammet
Civilekonomprogrammet (Programadministratör)

Katalin Orban
Tel. 046-222 79 22
katalin.orban@fek.lu.se

Ekonomie kandidatprogrammet (Koordinator)
Pernilla Honoré
Tel. 046-222 02 86
pernilla.honore@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator (Entreprenörskap)
Maria Pihel
Tel. 046-222 37 79
maria.pihel@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator (Management och  Managing People, Knowledge and Change)
Ann-Marie Kellner
master@fek.lu.se

Masterprogramkoordinator (MSc Accounting and Finance,
MSc International Marketing and Brand Management,
MSc International Strategic Management)

Stina Johannesson
master@fek.lu.se

Övrig administration, efter funktion

Ekonom
Anna-Lena Andrén
Tel. 046-222 02 74
anna-lena.andren@fek.lu.se

Ekonom
Anders Nyström
Tel. 046-222 95 22
anders.nystrom@fek.lu.se

Ekonomiassistent
Marie Skougaard
Tel. 046-222 95 23
marie.skougaard@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Tel. 046-222 30 93
charlina.lunvald@fek.lu.se

Kommunikatör
Stina Johannesson
Tel. 046-222 41 32
anna.lothman@fek.lu.se

Personaladministratör
Ann-Charlotte Johansson
Tel. 046-222 78 19
ann-charlotte.johansson@fek.lu.se

Reception och tentamensexpedition
Josefina Backman
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 46 47
fekexp@fek.lu.se

Schemaläggare
Tomas Nilsson
Tel. 046-222 42 88
tomas.nilsson@fek.lu.se

Studievägledare
Josefina Backman
Pernilla Honoré
Katarina Larsdotter Wendel
Tel. 046-222 46 46
studievagledare@fek.lu.se

Välkommen!

Besök oss i Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1
EC1, våning 2