lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stipendier för forskarstudier

Här anslås stipendier för forskarstudier på Företagsekonomiska institutionen

För tillfället har vi inga stipendier.

Att vara doktorand hos oss

Doktorander antas till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen.

Forskarutbildningen är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (90 hp) och en avhandling (150 hp). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.