lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Stipendier för forskarstudier

Här anslås stipendier för forskarstudier på Företagsekonomiska institutionen

Två doktorander i företagsekonomi, inriktning entreprenörskap

Två tidsbegränsade anställningar på 4 år. Tjänsternas innehavare kommer att stipendieras det första året och därefter avlönas som doktorandanställda vid Företagsekonomiska institutionen enligt HF 5 kap 7§. Tillträde: 2019-09-01

Vi söker två doktorander i entreprenörskap med fokus på ägarskap och relationen mellan ägarskap och finansiering. I sådan kontext kan man anta att ägarskap och finansieringsbeslut hänger nära samman. De två tjänsterna ingår i ett pågående projekt inom institutionen som fokuserar på ägandets betydelse och finansiella utmaningar i små och nystartade företag. Dessutom ämnar projektet och tjänsterna till att studera och utveckla förståelsen för ägares/beslutsfattares beslutsprocesser. Bland annat kan forskningen inom mer moderna former av finansiering, t.ex. s.k. crowdfunding och Initial Coin Offerings (ICO) vara av intresse för forskarna i detta program. Arbetet kommer att utföras vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship.

Ansökan

Ansökan skrivs på engelska och skickas till application@fek.lu.se senast 2019-04-01.

Mer information om behörighet, bedömningsgrunder och ansökningsförfarande (pdf)

Att vara doktorand hos oss

Doktorander antas till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen.

Forskarutbildningen i företagsekonomi är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (90 ECTS) och en avhandling (150 ECTS). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.

Kontakt

Merle Jacob, studierektor för forskning och forskarutbildning
merle.jacob@fek.lu.se

Doktorander i entreprenörskap
Joakim Winborg, universitetslektor
joakim.winborg@fek.lu.se

ytterligare information

I följande dokument finner du mer information om behörighet, bedömningsgrund och ansökningsförfarande.

Två doktorander i entreprenörskap (pdf)