lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Utlysning av doktorandtjänster

Två doktorander i forskningspolitik

Vi söker två doktorander inom kunskapsplattformen Making Universities Matter (MUM), vilken finansieras av Vinnova och drivs i samarbete mellan forskare vid KTH och Lunds universitet. Plattformens huvudmål är att förstå hur universitet och högskolor organiserar sin verksamhet och hur deras agerande anpassas till olika intressen i samhället.

Den ena doktorandtjänsten kommer att behandla universitets och högskolors respons på utbredda förväntningar på att bidra till att möta samhällsutmaningar, till exempel de som formuleras i FN:s hållbara utvecklingsmål.
Information och ansökan

Den andra doktorandtjänsten förväntas fokusera på universitetssamarbeten med fokus på internationella nätverk och forskare i tillväxtekonomier. 
Information och ansökan


Tillträde: 1 december 2020
Sista ansökningsdag: 30 september 2020

Att vara doktorand hos oss

Doktorander antas till forskarutbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen.

Forskarutbildningen i forskningspolitik är ett fyraårigt program för doktorsexamen. Doktorsexamen består av två delar, kurser (60 hp) och en avhandling (180 hp). En doktorands huvudsakliga arbetsuppgift är aktivt deltagande i forskarutbildningen vilket innefattar genomförande av egen forskning (avhandling) och kurser på forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete, dock ej mer än 20% av full arbetstid.

Kontakt

Doktorandtjänst 1

Eugenia Perez Vico
eugenia.perez_vico@fek.lu.se

Mats Benner
mats.benner@fek.lu.se

Doktorandtjänst 2

Pauline Mattsson
pauline.mattsson@fek.lu.se

Mats Benner
mats.benner@fek.lu.se