lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Förlängning av doktorandtjänster

Det finns tre typer av frånvaro eller uppdrag som kompenseras med förlängning av doktorandtjänst: sjuk- och föräldraledighet, institutionstjänstgöring (oftast undervisning) samt uppdrag inom studentorganisationer och universitetsorgan.

Sjukledighet och föräldraledighet

Om en doktorand vid Lunds universitet har varit ledig/frånvarande på grund av sjukdom eller föräldraledighet ska doktorandens anställning förlängas med motsvarande antal arbetsdagar – på villkor att doktoranden har gjort en sjukanmälan eller beviljats ledighet enligt gällande lagar och avtal och enligt de rutiner som finns vid respektive fakultet.

Institutionstjänstgöring (undervisning)

Doktorander kan delta i institutionstjänstgöring upp till 20% av arbetstiden, och kompenseras då med motsvarande förlängning. Arbetstiden inom institutionstjänstgöringen regleras i arbetstidsavtalen för lärare. Förlängningen beräknas enligt schablonen nedan.

  T.o.m. 29 år 30–39 år Fr.o.m. 40 år
1 års förlängning 1756 kt 1732 kt 1700 kt
1 månads förlängning 146 kt 144 kt 142 kt
1 veckas förlängning 34 kt 33 kt 33 kt

Oavsett hur doktoranden är finansierad så registreras alla timmar av forskarutbildningskoordinatorn och omvandlas till en förlängning efter det fjärde studieåret.

Uppdrag inom studentorganisationer och universitetsorgan

En doktorand som har haft ett uppdrag i en studentorganisation och/eller har varit studentrepresentant i ett universitetsorgan ska kompenseras med ett antal arbetsdagars förlängning per år enligt Lunds universitets riktlinjer. Beslutet om antalet dagar för förlängningen baseras på doktorandens mötesnärvaro, som måste kunna styrkas genom protokoll. Dagarna i tabellen nedan avser arbetsdagar och det totala antalet dagar ska därför inför förlängningen multipliceras med 1,4.

Uppdrag Antal dagar/år
Lunds Universitets Studentkårer (LUS)  
Ting 4
Styrelse 5–10
Lunds doktorandkår (LDK)  
Ordförande 50–80
Vice ordförande 40
Styrelse 10
Ekonomiska doktorandrådet (EDR)  
Ordförande 25–40
Vice ordförande 8–13
Sekreterare 8
Övrig ledamot 6
Ledamot i valberedning 6
Universitetsgemensamma organ  
Forskarutbildningsnämnden 8–15
Fakultetsorgan  
Fakultetsstyrelsen 8–15
Forskarutbildningskollegiet 8–15
Institutionsorgan  
Institutionsstyrelsen 4–10
Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN) 8–15

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

mer information