lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsområden

Forskningen på Företagsekonomiska institutionen inriktar sig mot såväl offentliga organisationer som privata företag. Utöver organisationers inre verksamhet fokuseras även de bredare samhällsekonomiska, kulturella och politiska förutsättningar där organisationer verkar. Forskarna vid institutionen har omfattande kontakter med näringsliv, offentlig sektor och andra forskare inom sina ämnesområden samt är aktivt involverade i både nationella och internationella nätverk.

Via menyn till höger finner du översiktlig information om de olika ämnesområden inom vilka det bedrivs forskning vid Företagsekonomiska institutionen.