lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

HÖSTEN 2022 VÅREN 2023

Metodintroduktion | 15 hp
12 sep–30 nov 2022
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista
► Schedule

 

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
17 jan–14 mars 2023
Kursansvarig: Johan Anselmsson
► Kursplan

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
April–juni 2023
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
Prel. april–juni 2023
Kursansvarig: Tomas Hellström
► Kursplan

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

HÖSTEN 2022 VÅREN 2023
 

Research Policy | 7,5 hp
Prel. våren 2023
Kursansvarig: Merle Jacob
Kursplan

Innovation Studies (7,5 hp) ges prel. hösten 2023. 
Kursansvarig: Merle Jacob

Kursplan
► Litteratur

Valbara kurser

Course call: Critical Management Studies & Reflexive and Creative Methodology

HÖSTEN 2022 VÅREN 2023

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
9 sep–25 nov 2022
Kursansvarig: Jens Rennstam
► Kursplan
► Kursbeskrivning
Litteratur
Schema

Corporate Social Responsibility |
7,5 hp | Prel. våren 2023
Kursansvarig: Susanne Arvidsson
Kursplan och litteratur

Critical Management Studies | 
7,5 hp | 15–19 maj 2023
Kursansvarig: Roland Paulsen
► Kursplan

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp | 
22–26 maj 2023
Kursansvarig: Dan KärremanMats Alvesson
► Kursplan

Digital monies for a sustainable future (7,5 hp) ges prel. hösten 2023. Kursansvarig: Ester Barinaga
Kursplan och litteratur

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
Telefon: 046-222 43 49
jens.rennstam@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     

kursavgifter våren 2022

De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 3 125 kr (inkl. 25 % moms). 

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 5 000 kr (inkl. moms).

Doktorander inom Lunds universitet eller FEK-institutionerna inom U6-nätverket betalar ingen kursavgift.