lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Forskarutbildningen i företagsekonomi omfattar kurser om 90 hp, av vilka 45 hp utgörs av obligatoriska kurser och resterande 45 hp av valfria kurser. Forskarutbildningen i forskningspolitik omfattar kurser om 60 hp, av vilka 30 hp utgörs av obligatoriska kurser och resterande 30 hp av valbara kurser. Samtliga kurser ges på engelska.

Obligatoriska kurser, Företagsekonomi

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från Ekonomihögskolans övriga institutioner
  3. Externa doktorander

Metodintroduktion, 15 hp
13 september–13 december 2018 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: docent Peter Svensson
Kursinformation och schema
Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi, 7,5 hp
12 september–9 november 2018 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
Schema
Kursplan och litteraturlista

Kvantitativa metoder, 7,5 hp
Hösten 2018 | Kursanmälan öppen
Kursansvarig: professor Johan Anselmsson
Schema
Kursplan

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Mats Alvesson

Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Tomas Hellström

Obligatoriska kurser, Forskningspolitik

Forskningspolitik, 7,5 hp
Våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Merle Jacob
Kursplan och litteraturlista

Innovation Studies, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Merle Jacob

Valbara kurser

Qualitative data analysis and theorization, 7,5 hp
14 september–23 november 2018 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
Kursinformation
Schema
Kursplan och litteraturlista

Corporate Social Responsibility, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson

Critical Management Studies, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: bitr. universitetslektor Roland Paulsen
Kursplan och litteraturlista

Reflexive and Creative Methodology, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Mats Alvesson

Classics in Entrepreneurship Research, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: professor Hans Landström
Kursinformation

New Public Management, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvariga: docenter Louise Bringselius, Charlotta Levay & Anna Thomasson

Critical Perspectives on Leadership, 7,5 hp
Preliminärt våren 2019 | Kursanmälan stängd
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra

Seminariekurs, 7,5 hp
Seminariekort

För externa doktorander

Externa doktorander kan anmäla sig till en eller flera kurser genom att använda formuläret i högerspalten. Kursavgiften för de valfria kurserna är 5 000 kr (de obligatoriska kurserna är avgiftsfria även för externa doktorander). För internationella doktorander samt svenska doktorander som betalar kursen själva tillkommer moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom det s.k. U6-nätverket behöver inte betala kursavgift, se vidare nedan.

Pedagogiska kurser

Inom forskarutbildningen har du möjlighet att läsa upp till 7,5 hp pedagogiska kurser, vilket krävs om du vill kvalificera dig för undervisning vid universitet eller högskola efter din utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, vid Lunds universitet erbjuder doktorandkurser inom högskolepedagogik.

Kurser vid andra lärosäten:
U6-nätverket samt OMS vid CBS

Som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet behöver du inte betala kursavgift för att gå på doktorandkurser inom det s.k. U6-nätverket, dvs. de företagsekonomiska institutionerna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Institutionen har också ett avtal om avgiftsfria doktorandkurser med Doctoral School of Organization and Management Studies (OMS) vid Copenhagen Business Schoool.