lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

VÅREN 2020 HÖSTEN 2020

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
20 jan–23 mars | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Johan Anselmsson
► Kursplan
► Schema

Kvalitativa metoder | 7,5 hp
Prel. april–juni | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp
15 april–10 juni | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Tomas Hellström
► Kursplan och litteraturlista
► Schema och läsanvisningar

Metodintroduktion | 15 hp
Prel. sep–dec | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Prel. sep–nov | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan
► Litteratur

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

VÅREN 2020  

Innovation studies | 7,5 hp
Prel. 17 mars, 21 april & 12 maj 
Anmälan öppen 18 jan–12 feb
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Research Policy | 7,5 hp
Prel. 22 sep, 20 okt & 17 nov
Anmälan stängd
Kursansvarig: prof. Merle Jacob

Valbara kurser

Kursinbjudan – kurser i organisation 2020

VÅREN 2020 HÖSTEN 2020
Entrepreneurship and Well-being |
7,5 hp
6–7 feb & 2–3 april | Anmälan öppen

Kursansvarig: Prof Johan Wiklund
► Kursplan och litteraturlista

Critical Management Studies |
7,5 hp | 4–8 maj | Anmälan öppen
Kursansvarig: bitr. universitetslektor Roland Paulsen
► Kursplan och litteraturlista

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp
11–15 maj | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Mats Alvesson
► Kursplan och litteraturlista

Commercialize your research |
7,5 hp | TBA | Anmälan öppen
Kursansvarig: prof. Hans Landström
► Kursinformation och schema

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp

Prel. sep–nov | Anmälan stängd
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
► Kursplan och litteraturlista

Corporate Social Responsibility |
7,5 hp | TBA | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson
Kursplan och litteraturlista

 

Critical Perspectives on Leadership | 7,5 hp – denna valbara kurs kommer preliminärt att ges våren 2021. Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra.
Kursplan

Seminariedeltagande

Institutionens doktorander har möjlighet att få max 7,5 hp för deltagande i forskningsseminarier.
Seminarieblankett

Externa kurser

Kurser kan även tas utanför institutionen, både inom Lunds universitet eller vid andra lärosäten, i Sverige eller utomlands. För tillgodoräknande av kurs tagen vid annan institution eller annat lärosäte krävs godkännande av studierektor för forskarutbildningen.
Ansökan om tillgodoräknande

Högskolepedagogiska kurser

Inom forskarutbildningen har du möjlighet att läsa upp till 7,5 hp pedagogiska kurser, vilket krävs om du vill kvalificera dig för undervisning vid universitet eller högskola efter din utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, vid Lunds universitet erbjuder kurser inom högskolepedagogik.

Kurser vid andra lärosäten: U6-nätverket och OMS vid CBS

Som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet behöver du inte betala kursavgift för att gå på doktorandkurser som ges vid de företagsekonomiska institutionerna inom det s.k. U6-nätverket:

Institutionen har också ett avtal om avgiftsfria doktorandkurser med Doctoral School of Organization and Management Studies (OMS) vid Copenhagen Business Schoool.

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Merle Jacob
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     


De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 5 000 kr + moms (25%). Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom U6-nätverket behöver inte betala kursavgift.
 

Tillgodoräknande

Doktorander vid Företagsekonomiska institutionen kan ansöka om att få tillgodoräkna sig kurser tagna utanför institutionen.
Ansökan om tillgodoräknande
 

Kurser inom Lunds universitet