lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Obligatoriska kurser | Företagsekonomi

HÖSTEN 2023 VÅREN 2024

Metodintroduktion | 15 hp
1 nov 2023–6 feb 2024
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan och litteraturlista

Kvantitativa metoder | 7,5 hp
Prel. våren 2024
Kursansvarig: Johan Anselmsson
► Kursplan

Teorikurs i företagsekonomi | 7,5 hp
Prel. våren 2024
Kursansvarig: Peter Svensson
► Kursplan

Kvalitativa metoder | 7,5 hp
Prel. mars–juni 2024
Kursansvarig: Peter Svensson

Vetenskapsfilosofi | 7,5 hp – kursen ges hösten 2024.
Kursansvarig: Tomas Hellström
► Kursplan

Obligatoriska kurser | Forskningspolitik

HÖSTEN 2023 VÅREN 2024

Innovation Studies | 7,5 hp
Prel. hösten 2023
Kursansvarig: Merle Jacob
Kursplan
► Litteratur

 

Valbara kurser

HÖSTEN 2023 VÅREN 2024

Qualitative data analysis and theorization | 7,5 hp
8 sep–24 nov 2023
Kursansvarig: Jens Rennstam
► Kursplan
► Kursbeskrivning
Litteratur
► Schema

Corporate Social Responsibility |
7,5 hp | 7 nov–29 feb | Ansök
Kursansvarig: Susanne Arvidsson
Kursplan

Digital monies for a sustainable future | 7,5 hp | Ansök
April–maj 2024
Kursansvarig: Ester Barinaga
Kursplan och litteratur

Critical Management Studies | 
7,5 hp | Prel. maj 2024
Kursansvarig: Roland Paulsen
► Kursplan
► Litteratur

Reflexive and Creative Methodology | 7,5 hp 
Prel. maj 2024
Kursansvariga: Dan Kärreman
Mats Alvesson
► Kursplan

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Jens Rennstam
Telefon: 046-222 43 49
jens.rennstam@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se
 

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

  1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
  2. Doktorander från övriga institutioner på Ekonomihögskolan
  3. Externa doktorander
     

kursavgifter 2023

De obligatoriska kurserna är avgiftsfria för externa deltagare. Kursavgiften för de valbara kurserna är 3 125 kr (inkl. 25 % moms). 

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 5 000 kr (inkl. moms).

Doktorander inom Lunds universitet samt FEK-institutionerna inom U6-nätverket betalar ingen kursavgift.