lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Doktorandkurser

Obligatoriska och valbara kurser i företagsekonomi och forskningspolitik

Obligatoriska kurser, Företagsekonomi

HÖSTEN 2018 VÅREN 2019

Metodintroduktion, 15 hp
13 sep–13 dec 2018 | Pågående
Kursansvarig: docent Peter Svensson
Kursinformation och schema
Kursplan och litteraturlista

Teorikurs i företagsekonomi, 7,5 hp
12 sep–9 nov 2018 | Pågående
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
Schema
Kursplan och litteraturlista

Kvantitativa metoder, 7,5 hp
22 okt 2018–14 jan 2019 | Pågående
Kursansvarig: professor Johan Anselmsson
Schema
Kurs- och litteraturguide
Kursplan

Kvalitativa metoder, 7,5 hp
Våren 2019 | Anmälan öppen
Kursansvarig: professor Mats Alvesson
Kursplan och litteraturlista

Vetenskapsfilosofi, 7,5 hp
April–maj 2019 | Anmälan öppen
Kursansvarig: professor Tomas Hellström
Kursplan och litteraturlista

Obligatoriska kurser, Forskningspolitik

HÖSTEN 2018 VÅREN 2019
 

Forskningspolitik, 7,5 hp
20 feb–29 apr 2019 | Anmälan öppen t.o.m. 14 december 2018
Skicka din ansökan, inkl. en halv sida med en beskrivning av varför du vill gå kursen, till merle.jacob@fek.lu.se
Kursansvarig: professor Merle Jacob
Schema
Kursplan och litteraturlista

Innovation Studies, 7,5 hp
Prel. våren 2019 | Anmälan stängd
Kursansvarig: professor Merle Jacob

Valbara kurser

Kursinbjudan: Doktorandkurser inom organisation, våren 2019

HÖSTEN 2018 VÅREN 2019
Qualitative data analysis and theorization, 7,5 hp
14 sep–23 nov 2018 | Pågående
Kursansvarig: docent Jens Rennstam
Schema
Kursplan och litteraturlista

Critical Perspectives on Leadership, 7,5 hp
8–12 apr 2019 | Anmälan öppen
Kursansvarig: docent Sverre Spoelstra
Kursplan och litteraturlista

Critical Management Studies, 7,5 hp
6–10 maj 2019 | Anmälan öppen
Kursansvarig: bitr. universitetslektor Roland Paulsen
Kursplan och litteraturlista

Reflexive and Creative Methodology, 7,5 hp
13–17 maj 2019 | Anmälan öppen
Kursansvarig: professor Mats Alvesson
Kursplan och litteraturlista

New Public Management, 7,5 hp
Prel. våren 2019 | Anmälan öppen
Kursansvariga: docenter Louise Bringselius, Charlotta Levay & Anna Thomasson

Valbara kurser som preliminärt ges hösten 2019

 • Corporate Social Responsibility, 7,5 hp
  2 sep–11 nov 2019 | Kursanmälan öppen
  Kursansvarig: docent Susanne Arvidsson
  Kursplan och litteraturlista
 • Action Research, 7,5 hp
  Prel. hösten 2019 | Kursanmälan stängd
  Kursansvarig: professor Tony Huzzard
  Kursplan och litteraturlista

Seminariedeltagande

Institutionens doktorander har möjlighet att få max 7,5 hp för deltagande i forskningsseminarier.
Seminarieblankett

Högskolepedagogiska kurser

Inom forskarutbildningen har du möjlighet att läsa upp till 7,5 hp pedagogiska kurser, vilket krävs om du vill kvalificera dig för undervisning vid universitet eller högskola efter din utbildning. Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, vid Lunds universitet erbjuder doktorandkurser inom högskolepedagogik.

Kurser vid andra lärosäten: U6-nätverket och OMS vid CBS

Som doktorand vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet behöver du inte betala kursavgift för att gå på doktorandkurser inom det s.k. U6-nätverket, dvs. de företagsekonomiska institutionerna vid universiteten i Göteborg, Linköping, Stockholm, Umeå och Uppsala.

Institutionen har också ett avtal om avgiftsfria doktorandkurser med Doctoral School of Organization and Management Studies (OMS) vid Copenhagen Business Schoool.

Kontakt

Studierektor för forskning och forskarutbildning
Charlotta Levay
Telefon: 046-222 98 51
charlotta.levay@fek.lu.se

Forskarutbildningskoordinator
Charlina Lunvald
Telefon: 046-222 41 73
charlina.lunvald@fek.lu.se

Kursanmälan

Om antalet deltagare överstiger antalet kursplatser så fördelas platserna enligt följande prioriteringsordning:

 1. Doktorander från Företagsekonomiska institutionen
 2. Doktorander från Ekonomihögskolans övriga institutioner
 3. Externa doktorander

Externa doktorander kan anmäla sig till en eller flera kurser genom att använda formuläret ovan. De obligatoriska kurserna är avgiftsfria. Kursavgiften för de valfria kurserna är 5 000 kr, moms (25%) tillkommer. Endast svenska statliga organisationer är undantagna från moms.

Kursavgiften reduceras vid anmälan till två kurser till 7 500 kr och vid anmälan till tre kurser till 10 000 kr. Moms tillkommer enligt ovan.

Doktorander inom U6-nätverket behöver inte betala kursavgift.

Kurser inom Lunds universitet