lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Docentansökan

Riktlinjer för ansökan och antagning

Efter avlagd doktorsexamen finns det möjlighet att ansöka och antas som oavlönad docent vid Ekonomihögskolan.

Det är Ekonomihögskolans lärarförslagsnämnd som handhar och bedömer inkomna ansökningar om att antas som docent. Innan docentansökan kan skickas in till Lärarförslagsnämnden ska forskningsmeriterna förprövas av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFUN) på Företagsekonomiska institutionen. Dessa förprövningar äger rum vid två tillfällen under året, på FFUN:s möten i mars och oktober. Kontakta studierektor för forskning och forskarutbildning i god tid innan dessa möten om du funderar på att ansöka om antagning som docent.

Om FFUN godkänner forskningsmeriterna kan den kompletta docentansökan skickas in till Lärarförslagsnämnden. Lärarförslagsnämnden begär in ett utlåtande från en extern sakkunnig, som utses för att göra en bedömning av den sökandes meriter utifrån angivna bedömningskriterier. Beslut om antagning av oavlönad docent fattas därefter av Ekonomihögskolans rektor.

Medarbetarwebben hittar du mer information samt anvisningar om hur du går tillväga för att ansöka om antagning till docent.

Kontakt

Merle Jacob
Studierektor för forskning och forskarutbildning
Telefon: 046-222 42 24
merle.jacob@fek.lu.se