lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskningsgrupper och samarbeten

Forskningsgrupper i samarbete med företagsekonomiska institutionen

Vid Företagsekonomiska institutionen finns en dynamisk och inspirerande miljö för forskning och samarbete. En del forskningsgrupper arbetar inom institutionsgränserna medan andra är etablerade på Ekonomihögskolan, på fakultetsnivå. Det finns även forskningsgrupper som ligger utanför både institutionen och fakulteten men som ändå ingår i institutionens nätverk och samverkar med dess forskare som kan utgöra delar av gruppen.  

Här listas våra viktigaste forskningsgrupper och samarbetspartners: