lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Marknadsföring

Forskning inom marknadsföring

Marknadsföringsområdet har runt 25 forskare och doktorander. En av flera viktiga inriktningar är Brand management. Andra fördjupningsområden är exempelvis Consumer Studies, Markets and innovation, Retail Studies, Sustainability Studies och Inter-organizational collaboration. En välkänd forskningsgrupp är Lund Brand Management Group (LBMG), en forskningsgrupp på Ekonomihögskolan med syftet att utveckla förståelsen för hur man bygger finansiellt värdefulla varumärken. Läs mer via länkarna nedan.

Johan Anselmsson: Hållbart varumärke

Johan Anselmsson, docent, föreläser om hållbart varumärke i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Markus Klasson: Så kan surdegspappan rädda ditt varumärke

Markus Klasson, doktorand, berättar om sin konsumentforskning vid en forskarfrukost på Ideon 2017.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde marknadsföring
Johan Anselmsson

Professorer
Johan Anselmsson
Ulf Elg
Ulf Johansson

Docenter
Magnus Nilsson
Tommy Shih
Peter Svensson
Veronika Tarnovskaya
Sofia Ulver
Mats Urde

Lektorer
Jon Bertilsson
Javier Cenamor
Annette Cerne
Clara Gustafsson
Frans Melin
Burak Tunca

Postdoktor
Carys Egan-Wyer

Doktorander
Karin Alm
Oskar Christensson
Phil Flores
Johan Gromark
Marcus Klasson
Janina Schaumann
Johan Schlasberg
Hossain Shahriar
Francisco Valencia
Axel Welinder
Jörgen Wettbo

Adjunkter
Lars Carlman

Timlärare
Roger Ström

Gästprofessor
Fleura Bardhi, Cass Business School

Gästforskare
Timothy Hallett, Indiana University Bloomington

Länkar