lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Marknadsföring

Forskning inom marknadsföring

Marknadsföring kan definieras som en aktivitet, enhet eller process som skapar, kommunicerar, levererar erbjudanden och värde för kunder, klienter, partners, andra intressenter och samhället som helhet.

Vår forskning såväl som undervisning inom marknadsföring kopplar till samtliga aspekter av marknadsföring enligt ovan men med fokus på varumärken, konsumtion, detaljhandel och internationalisering.

Styrkan med marknadsföringsgruppen ligger i vår förmåga att behandla ovanstående områden från flera perspektiv. Vi lägger lika stor fokus på forskning som undervisning, kulturella såväl som ledningsperspektiv, konsument såväl som professionella marknader, kvalitativ såväl som kvantitativ metod samt akademiska såväl som praktiska intressen. Utifrån samtliga aspekter lägger vi just nu lika stor fokus på hållbarhets- som digitaliseringsfrågor.

Sammanfattningsvis behandlar vår forskning följande områden i liknande omfattning:

  • Varumärke
  • Konsumtion
  • Detaljhandels- och distributionskanaler
  • Internationalisering
  • Digitalisering
  • Hållbarhet

Forskningscentrum och forskargrupper knutna till marknadsföringsgruppen:

Johan Anselmsson: Hållbart varumärke

Johan Anselmsson föreläser om hållbart varumärke i samband med Lunds universitets 350-årsjubileum.

Morning talks: Utmaningar för handeln – från corona och in i framtiden

Professorerna Johan Anselmsson och Ulf Johansson talar om handelns utmaningar i Ekonomihögskolans webbinarieserie ”Morning talks”, april 2020.

Personal

Biträdande prefekt, ämnesområde marknadsföring
Johan Anselmsson

Professorer
Johan Anselmsson
Ulf Elg
Ulf Johansson

Docenter
Magnus Nilsson
Tommy Shih
Peter Svensson
Veronika Tarnovskaya
Sofia Ulver
Mats Urde

Universitetslektorer
Jon Bertilsson
Javier Cenamor
Annette Cerne
Clara Gustafsson
Frans Melin
Burak Tunca

Postdoktorer
Carys Egan-Wyer
Reema Singh

Doktorander
Karin Alm
Oskar Christensson
Phil Flores
Johan Gromark
Marcus Klasson
Johan Schlasberg
Hossain Shahriar
Axel Welinder
Jörgen Wettbo

Universitetsadjunkt
Lars Carlman

Adjungerad adjunkt
Micco Grönholm

Gästforskare
Timothy Hallett, Indiana University Bloomington

Länkar