lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Möte

LUSEM PhD Introduction

Welcome to LUSEM’s annual introduction for new PhD students.

23 september 2019 kl. 10:00–11:00

Seminarium

Capitalism’s Dark Complexion: Theorizing Race, Markets and Identity

Welcome to a seminar with Pushkala Prasad, Professor at Skidmore.

23 september 2019 kl. 10:15–12:00

Seminarium

Consumption, city, and citizenship. New approaches to consumption in everyday life in Santiago de Chile.

Welcome to a seminar with Liliana De Simone and Claudia Labarca, Facultad de Com...

23 september 2019 kl. 13:15–15:00

Föreläsning

KEFU-dagen 2019

27 september 2019 kl. 08:30–16:00

Workshop

Get started with EndNote

10 oktober 2019 kl. 13:15–15:00

Seminarium

Big Science i framtidens Lund

Den 15 oktober kl. 16.00 bjuder Ekonomihögskolan in till en bokdiskussion där vi...

15 oktober 2019 kl. 15:30–18:00

Föreläsning

Circular Economy - Trendspotting@LU

This time at Trendspotting@Lund University we delve into the topic of circular e...

16 oktober 2019 kl. 17:30–21:00

Workshop

Re-thinking money for a sustainable future

Welcome to a workshop on the theme: Re-thinking money for a sustainable future!

17 oktober 2019 kl. 08:00–12:00

Disputation

Disputation i företagsekonomi: Carys Egan-Wyer

Carys Egan-Wyer vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhand...

25 oktober 2019 kl. 10:15–12:00

Seminarium

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner o...

22 november 2019 kl. 09:00–16:30

Föreläsning

Gig-economy - Trendspotting@LU

This time at Trendspotting@Lund University we delve into the topic of gig-econom...

27 november 2019 kl. 17:30–21:00