lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Konferens

PhD student conference

14 december 2022 kl. 10:00–16:00

Slutseminarium

Refugee entrepreneurship: Towards a nuanced understanding of the phenomenon

15 december 2022 kl. 15:15–17:00

Disputation

Disputation i företagsekonomi: Hossain Shahriar

Hossain Shahriar vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhan...

16 december 2022 kl. 10:15–12:00

RP-seminarium

The Work Behind the Scenes of a New Phenomenon in Public Service

19 december 2022 kl. 13:15–15:00