lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Workshop

Framtidens butik - hållbarhet

Den tredje i Centrum för handelsforsknings tre workshops kring framtidens butik ...

20 november 2017 kl. 10.00-16.00

Seminarium

Industrianvändning vid ESS och MAX IV: Mediatorbolagens roll

Samverkansseminarium: Big Science and Society/BISS Inledande seminarium i deltem...

21 november 2017 kl. 16.30

Seminarium

Seminarium om elitistisk ledargemenskap i exemplet Djursholm

Mikael Holmqvist presenterar forskning om den beslutsfattande eliten.

22 november 2017 kl. 14.30-16.00

Övrigt

Lansering av bok om kommersialiseringen av handelshögskolor

Författarna presenterar boken med efterföljande mingel.

22 november 2017 kl. 17.00

Seminarium

Between the Frying Pan and the Fire: constituting notions of research excellence

The KNOWSCIENCE research group will hold a seminar discussing how notions of res...

23 november 2017 kl. 13.30-15.30

Kurs

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

24 november 2017 kl. 09.00-16.30

Seminarium

Developing Capabilities under Unclear Market Norms

Markus Wegelius ger sitt mellanseminarium ”Developing Capabilities under Unclear...

24 november 2017 kl. 13.00-15.00

Övrigt

The national competition of KPMG International Case Competition

The national competition of KPMG International Case Competition of 2017 is final...

29 november-1 december 2017

Seminarium

Vilken roll spelar sociala mekanismer i teoretiseringen av entreprenörskap?

Henrik Berglund och Steffen Korsgaard presenterar sin forskning.

4 december 2017 kl. 10.30-12.00

Kurs

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

8 december 2017 kl. 09.00-16.30

Seminarium

Om den subjektiva trons påverkan på ledarskap

Sverre Spoelstra och Nick Butler föreläser.

8 december 2017 kl. 13.00-14.00

Seminarium

Vässa ditt Statement of Purpose inför din masteransökan

Kom och lyssna och ta del av tipsen om hur du skriver en lysande ansökan!

11 december 2017 kl. 14.00-15.00