lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi

Disputation

Amalia Foukaki har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Corporate Standardization Management: A Case Study of the Automotive Industry.

Fakultetsopponent är professor Søren Henning Jensen, Copenhagen Business School.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 31 mars 2017 kl. 13.00-15.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:207