lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Entrepreneurial learning in technology-based ventures: Building and retaining venture knowledge for innovation and value creation

RP-seminarium

Ziad El-Awad, forskarstuderande vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium Entrepreneurial learning in technology-based ventures: Building and retaining venture knowledge for innovation and value creation.

Handledare är Diamanto Politis, Ekonomihögskolan.

Opponenter är Caroline Wigren Kristofersson, Ekonomihögskolan, och Lars Bengtsson, LTH.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

OM HäNDELSEN

Tid: 31 mars 2017 kl. 10.00-12.00

Plats: Alfa1:1072, Scheelevägen 15 B, Lund