lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nordic strategic management studies and thinking

Seminarium

Välkommen till seminarieserien i strategi och entreprenörskap i höst! Föreläsarna i höstens program är en mix av forskare på Ekonomihögskolan och externa gäster och målet är även intressanta diskussioner på bred front ur olika teoretiska och epistemologiska perspektiv.

Svante Schriber, biträdande lektor vid företagsekonomiska institutionen, Stockholms univeristet presenterar sin forskning kring Nordic strategic management studies and thinking. Schriber har nyligen publicerat en artikel i ämnet (Scandinavian Journal of Management), och har även bok som är på väg att publiceras (Liber) - "Strategi - Arenan, Affären, Arbetssätten, Ansvaret, Avstampet."

Kontakt: Anna Brattström 

 

OM HäNDELSEN

Tid: 21 april 2017 kl. 13.30-15.00

Plats: Rhenmansalen, Alfa2, Scheelevägen 15A, Lund