lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Webbregistrera dig på höstens kurser och program

Övrigt

Glöm inte att webbregistrera dig på höstens kurser och program enligt instruktioner från din kurs- eller programadministratör. Webbregistreringen är öppen 17-24 aug och görs via Studentportalen.

Obs! Om du är villkorligt antagen kan du inte webbregistrera dig själv utan måste kontakta administratören på din kurs eller ditt program, se kontaktinfo till institutionens administration

OM HäNDELSEN

Tid: 17 augusti 2017

Plats: