lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Arrival Day - välkommen internationella studenter!

Övrigt

Som fadder har du möjlighet att hjälpa till och välkomna de nya studenterna till Lund.

Arrival Day hösten 2019: 20 augusti, kl. 09:00-20:00

Under ankomstdagen Arrival Day kommer internationella mentorer och universitetspersonal att välkomna och hjälpa våra internationella studenter tillrätta med sina nya liv i Lund och Sverige. Alla internationella studenter rekommenderas att anlända till Lund på den officiella ankomstdagen, vilket är ungefär två veckor före terminsstart.

Lokal: Medicon Village

Mer information om Arrival Day 2019 och hur du blir fadder

 
20 augusti 2019
09:00–20:00

Kontakt

International Desk

studentreception@lu.se

Telefon: +46 (0)46 222 01 00