lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Butikens roll i dagligvarukedjans samhällsansvar

Slutseminarium

Karin Alm, doktorand inom marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt slutseminarium för licentiatexamen Butikens roll i dagligvarukedjans samhällsansvar – Ett marknadsorienterat perspektiv på sortimentsutveckling i svensk dagligvaruhandel.

Handledare är Johan Anselmsson, FEK.

Opponenter är Magnus Nilsson, FEK, och Åsa Thelander, Institutionen för strategisk kommunikation, LU.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
6 maj 2021
10:00–12:00

Lokal

This is an online meeting.