lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Constructing the ‘social’ in social entrepreneurship: A multi-voiced story of the good organization

Slutseminarium

Anna Stevenson, doktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurshp, Företagsekonomiska institutionen, ger sitt slutseminarium Constructing the ‘social’ in social entrepreneurship: A multi-voiced story of the good organization.

Handledare är Caroline Wigren-Kristoferson och Anna Thomasson, Företagsekonomiska institutionen.

Opponenter är docent Jenny Helin, Uppsala universitet, och professor Saara Taalas, Linnéuniversitetet.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
4 december 2020
09:15–11:00

Lokal

This is an online meeting.