lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Camilla Civardi

Disputation

Camilla Civardi vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Camilla Civardi har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Equity Crowdfunding: What about the Crowd?

Fakultetsopponent är Assistant Professor Lorena D’Agostino, University of Milano–Bicocca.

Läs mer om avhandlingen

 
2 november 2023
14:15–16:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund