lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Johan Gromark

Disputation

Johan Gromark vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Johan Gromark har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Brand orientation in action – Towards a relational approach.

Fakultetsopponent är professor Nicholas Ind, Kristiania University College.

Läs mer om avhandlingen

 
16 november 2022
13:15–15:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund