lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Lisa Källström

Disputation

Lisa Källström vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Lisa Källström har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln 'A good place to live' - Residents' place satisfaction revisited.

Fakultetsopponent är professor Dominic Medway, Manchester Metropolitan University.

Läs mer om avhandlingen

 
20 september 2019
13:15–15:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund