lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i företagsekonomi: Phil Justice Flores

Disputation

Phil Justice Flores vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin doktorsavhandling.

Phil Justice Flores har för avläggande av doktorsexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Not all green innovations are created equal: Consumer innovativeness and motivations in the adoption of shared micromobility.

Fakultetsopponent är professor Christian A. Klöckner, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet.

Läs mer om avhandlingen

 
13 oktober 2023
10:15–12:00

Lokal

Karlssonsalen, EC3
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund