lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Equity Crowdfunding: What about the crowd?

RP-seminarium

Camilla Civardi, doktorand vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship, Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium Equity Crowdfunding: What about the crowd?

Handledare är Joakim Winborg och Andrea Moro, FEK.

Opponenter är Dr. Anna Lukkarinen, Aalto universitet, och doktorand Solomon Akele Abebe, SKJCE/FEK.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
29 januari 2021
10:15–12:00

Lokal

This is an online meeting.