lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Examining motivations behind micromobility adoption through consumer innovativeness and signaling

RP-seminarium

Phil Flores, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium Examining motivations behind micromobility adoption through consumer innovativeness and signaling.

Handledare är Johan Anselmsson, FEK, och Johan Jansson, Umeå universitet.

Opponenter är Ulf Johansson och Burak Tunca, FEK.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
26 januari 2021
13:15–15:00

Lokal

This is an online meeting.