lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Legitimizing sustainability talk in retail talk – the case of IKEAs sustainability journey

Slutseminarium

Axel Welinder, doktorand inom marknadsföring, ger sitt slutseminarium Legitimizing sustainability talk in retail talk – the case of IKEAs sustainability journey.

Handledare är Ulf Elg, FEK, och Jens Hultman, Högskolan Kristianstad.

Opponenter är Jens Rennstam, FEK, och Christian Fuentes, Institutionen för service management och tjänstevetenskaper, LU/Högskolan i Borås.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
15 juni 2021
13:15–15:00

Lokal

This is an online meeting.