lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Licentiatseminarium i företagsekonomi: Karin Alm

Seminarium

Karin Alm vid Företagsekonomiska institutionen försvarar sin licentiatavhandling.

Karin Alm har för avläggande av licentiatexamen i företagsekonomi författat en vetenskaplig avhandling med titeln Butikens roll för hållbar konsumtion – Ett marknadsorienterat perspektiv på hållbar sortimentsutveckling i dagligvarukedjan.

Opponent är professor Nicklas Salomonson, Högskolan i Borås.

Läs mer om avhandlingen

 
9 september 2022
10:15–12:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund