lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Sizing up leadership: Norms and normativity in and around leadership measures

Slutseminarium

Emilie Hesselbo, doktorand inom orgnaisation, ger sitt slutseminarium Sizing up leadership: Norms and normativity in and around leadership measures.

Handledare är Sverre Spoelstra, FEK, och Nick Butler, Stockholms universitet.

Opponenter är Peter Svensson, FEK, och Nicole Ferry, CBS.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
1 september 2022
10:15–12:00