lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Swedish Board Work in Development

RP-seminarium

Erik Schultz, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, ger sitt RP-seminarium Swedish Board Work in Development.

Handledare är Martin Blom och Matts Kärreman, Ekonomihögskolan.

Opponenter är Anna Thomasson och Burak Tunca, Ekonomihögskolan.

Var vänlig kontakta författaren om du vill ha texten.

 
26 februari 2019
14:15–16:00

Lokal

Rhenmansalen, Ideon Alfa 2
Scheelevägen 15A
223 63 Lund