lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vetenskapssocieteten i Lund under 100 år

Övrigt

Jubileumshögtid och lansering av boken ”I Pallas Athenas huvud”. Öppet för alla, men anmälan krävs.

Medverkar gör bland andra Blaženka Scheuer, sekreterare i Vetenskapssocieteten och Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet.

Från Ekonomihögskolan deltar docent och universitetslektor Anna Jonsson som talar på temat ”Samverkan: Om konsten att veta och skapa tillsammans”. Hon är en av dem som skriver i jubileumsboken ”I Pallas Athenas huvud” som lanseras under högtiden. I boken medverkar också Charlotta Levay, prefekt i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan.
 
Mer information om programmet finns här (PDF)

Anmäl dig till Blaženka Scheuer per mejl till blazenka.scheuer@ctr.lu.se senast den 22 april.

Jubileumshögtiden och jubileumsboken har kommit till med anledning av att Vetenskapssocieteten i Lund i år firar 100 år.

Läs mer om Vetenskapsocieteten här

Läs mer om Humaniora 2020 här

 

 
6 maj 2020
15:00–18:00

Lokal

Aulan, Universitetshuset
Paradisgatan 2
223 50 Lund

Kontakt

Blaženka Scheuer

blazenka.scheuer@ctr.lu.se