lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Adress

Besöksadress:
Holger Crafoords Ekonomicentrum
Tycho Brahes väg 1, Lund

Postadress:
Företagsekonomiska institutionen
Lunds universitet
Box 7080, 220 07 Lund

Telefon: 046-222 00 00 (vxl)

Kontakt

Prefekt
Niclas Andrén
prefekt@fek.lu.se
046-222 95 04

Studierektor för grund- och avancerad utbildning
Caroline Hellström
caroline.hellstrom@fek.lu.se
046-222 43 03

Avdelningschef för utbildningsadministrationen
Mårten Sommelius
marten.sommelius@fek.lu.se
046-222 80 31

Tentaexpedition
fekexp@fek.lu.se
046-222 46 47

Studievägledare
Pernilla Honoré
Igor Plicanic
studievagledare@fek.lu.se
046-222 46 46

Se fler kontaktuppgifter och mer information