lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Centrums forskare: Stadskärnan bör bli en kommunal valfråga

Publicerad: 2022-02-01

Även om varje stad har sina speciella förutsättningar kan politiker göra en hel del för att skapa levande stadskärnor, skriver Johan Anselmsson, professor i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

De senaste 30-40 åren har de flesta kommuner valt att göra det svårt för den fysiska handeln att överleva i stadskärnan, skriver Johan Anselmsson. Bild: Lars Brundin

 

Under fem år har Johan Anselmsson följt svenskars attityder till sina stadskärnors utveckling och speciellt som handelsplatser. I en debattartikel in Sydsvenskan presenterar han några slutsatser.

En slutsats är att dagens trend där butiker flyttar från stadskärnan inte är vad de flesta invånare önskar sig. En tredjedel av Sveriges invånare ser handel i den egna kommunen och stadskärnan som en valfråg och städer som prioriterar att fylla människors grundläggande behov, till exempel genom att ha bra livsmedelsbutiker, klarat sig bättre under coronapandemin.

Det senaste i raden av stadsplaneringstrender är ”15-minuters- eller kvartersstaden”. Idén är att man utan bil eller kollektivtrafik ska kunna bo, arbeta och lösa livspusslet – få tid för både arbete, familj och annat som man tycker är viktigt i livet – inom ett geografiskt område som går att nå på max 15 minuter till fots eller på cykel. 

Läs mer om 15-minuters-staden i Johans artikel in Sydsvenskan