lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Chefekonom Annika Winsth och professor Dorothy Elliott Leidner Ekonomihögskolans nya hedersdoktorer

Publicerad: 2018-02-16

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har utsett årets hedersdoktorer 2018, chefekonom Annika Winsth och professor Dorothy Elliott Leidner som på ett utmärkande sätt engagerat sig i fakultetens arbete och bidragit till dess utveckling.

Nordeas chefekonom Annika Winsth blir hedersdoktor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Foto: Nordea

Annika Winsth

Annika Winsth föddes i Lund 1968. Hon har bedrivit studier vid Lunds universitet och har examina i både nationalekonomi och från förvaltningslinjen.

Annika Winsth är sedan mitten på 1990-talet verksam inom Nordea och sedan 2008 chefekonom. I denna roll har Annika Winsth utmärkt sig genom sin expertis inom ekonomins utveckling och ekonomisk politik. Hon har under senare år gjort sig känd som en tydlig om än behärskad kritiker av den långt drivna expansiva penningpolitiken.

Annika Winsth har haft uppdrag vid bland annat Institutet för framtidsstudier och Utrikespolitiska institutet och är sedan sommaren 2017 ledamot av Universitetsstyrelsen vid Lunds universitet. Under senare år har intresset och engagemanget för universitetet och Ekonomihögskolan ökat och Annika Winsth har medverkat i olika sammanhang anordnade av bland andra Knut Wicksells centrum för finansvetenskap, Lundaekonomerna och LINC (studentföreningen i finans).   

Professor Dorothy Elliott Leidner vid Baylor University blir hedersdoktor vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Foto: Gittings Photography in Ft Worth

Dorothy Elliott Leidner

Dorothy Elliott Leidner, född 1965, är Ferguson Professor of Information Systems vid Baylor University och gästprofessor vid Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan. Hon är en ledande forskare inom informationssystem med stort internationellt genomslag, även inom företagsekonomi.

Dorothy Elliott Leidner tilldelades 2011 AIS (Association for Information Systems) Fellow Award för framstående insatser. Hon har och har haft uppdrag som redaktör för olika tidskrifter och har aktivt arbetat för att fler kvinnor ska intressera sig för informatik och systemvetenskap.

Under den långa och gedigna forskarkarriären har Leidner arbetat både teoretiskt och empiriskt samt vänt sig till praktiker. Forskningen har framför allt rört sig kring Knowledge Management och Knowledge Management Systems, virtuella grupper och organisationer, användning av sociala medier i organisationer samt strategi för informationssystem och IT. Forskningsresultaten har resulterat i ett stort antal artiklar i ledande tidskrifter. Artiklarnas innehåll rör sig inom både Information Systems (IS) och inom företagsekonomi och är ofta citerade, enligt scholar.google.com finns det över 30 000 citeringar av Leidners forskning.

Leidner har under lång tid samarbetat med Institutionen för informatik vid Ekonomihögskolan. Hon har varit en återkommande gästforskare, föreläsare och handledare sedan slutet av 90-talet. Hon har också fungerat som mentor för institutionens forskare.

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid, som är årets största akademiska högtid, i Lunds domkyrka den 25 maj 2018.

 

Mer information

För ytterligare information om hedersdoktorerna kontakta:

Fredrik Andersson, Rektor vid Ekonomihögskolan
fredrik.andersson@ehl.lu.se
046-2228676

Presskontakt:
Anna Löthman, Kommunikatör
anna.lothman@ehl.lu.se
046-2229682