lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

David Rae mottagare av EEEA 2020

Publicerad: 2019-12-17

David Rae prisas med European Entrepreneurship Education Award (EEEA) 2020!

Professor David Rae

Professor David Rae vid De Montfort University i Storbritannien är utsedd till 2020 års mottagare av European Entrepreneurship Education Award (EEEA). 

Hans karriär och yrkesverksamhet är inriktad på att tillämpa kreativa idéer till möjligheter, främja företag och entreprenörskap. Han tror att människors kreativitet och förmåga att lära sig är kärnan i att utveckla företagande möjligheter och innovationer. Som ledare, pedagog, författare, forskare och utövare är han engagerad i att göra det möjligt för människor att lära sig och utveckla sina idéer, möjligheter, ny kunskap, sociala företag och affärsinitiativ.

David Rae har uppnått professionellt och akademiskt erkännande på internationell nivå för sina bidrag till att utveckla entreprenörskapet i form av: forskning, utbildning, politik och regional utveckling, och som en inspirerande huvudtalare på internationella konferenser.

En nyckelfärdighet är hans goda samverkansförmåga där akademiska, affärsmässiga, professionella, samhälleliga, politiska ledare och publik, engageras och utvecklas genom proaktiv innovation, lärande och förändring. Effektiv kommunikation, inklusive användning av nya och sociala medier, gör det möjligt för honom att utveckla sin profil och inverkan som akademisk expert på entreprenörskap och relaterade ämnen med en stark medieprofil, presenterade artiklar, presentationer online och på Twitter.

Priset delas ut under en prisceremoni i samband med European Entrepreneurship Education Workshop som hålls i Lund 26-27 mars, där David Rae även är keynote-speaker. 

UPPDATERING: Vi måste tyvärr meddela att EEEW 2020 26-27 mars är inställd. Anledningen till detta är det pågående Coronavirus-utbrottet. Vi återkommer med mer information när nya datum för evenemanget är beslutade.

Läs mer om David Rae här.

European Entrepreneurship Education Workshop and Award

Mer information om European Entrepreneurship Education Workshop.

Mer information om European Entrepreneurship Education Award.