lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Finansministern: Studier i ekonomi är en bra investering!

Publicerad: 2018-05-23

Den 9 maj 2018 besökte Sveriges finansminister Magdalena Andersson Ekonomihögskolan. Partnerskapet vid fakulteten hade bjudit in Magdalena för att presentera regeringens bild av det ekonomiska läget inför valet.

Magdalena Andersson besökte Ekonomihögskolan i Lund den 9 maj. Foto: Anna Löthman.

Stort intresse för finansministern

Magdalena Andersson drog fulla hus då hon vid en lunchföreläsning nyligen föreläste om Sveriges ekonomi och regeringens planer för framtiden. Intresset var stort och i publiken satt forskare i ekonomi, näringslivsrepresentanter och studenter. Samtalet modererades av finansanalytiker Henrik Mitelman. Frågor om allt från kronans värde till äldrevården duggade tätt. På frågan om vi inte får ett överutbud av arbetskraft om robotar tar över 50% av jobben svarade finansministern att hon är optimistisk: 

— Vi la oss inte i hängmattan efter den industriella revolutionen och det gör vi nog inte den här gången heller, menade hon.

Företagande, statsfinanser och studier i ekonomi

En av Ekonomihögskolans kommunikatörer fick senare en intervju med Magdalena med fokus på företagande, statsfinanser och vallöften. Men kanske var den mest intressanta frågan om vad Sveriges finansminister tycker om att utbilda sig i ekonomi.

Hur ser du på framtidens företagande och dess möjligheter? Ökade möjligheter eller minskade?

— Först och främst, svenskt företagande är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, sysselsättning och ökat välstånd. Eftersom svensk ekonomi är beroende av export och handel med andra länder är det viktigt att vi håller oss framme i den globala konkurrensen. För att Sveriges företag fortsatt ska stå konkurrenskraftiga måste det bli lättare att hitta rätt kompetens. Idag står 100 000 jobb lediga och företag har svårt att rekrytera. Därför måste vi öka kompetens och matchning för att rusta alla att ta de jobb som växer fram i kombination med att ha en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som skapar jobb. Det finns en stor potential i digitaliseringen som ökar möjligheterna till företagande och utveckling av verksamheter och affärsområden. 

Vi har idag starka statsfinanser och ser löften om ökade utgifter hagla i den tidiga valrörelsen. Samtidigt tycker både Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet att det borde sparas mer och vi vet att i kriser tenderar statsskulden att öka snabbt. Gör vi inte om misstagen från 1988 års valrörelse när vi lovar mycket för att sedan inte kunna uppfylla löftena?

— Det är just för att vi vet att lågkonjunkturen kommer förr eller senare som vi minskat statsskulden med tio procentenheter över mandatperioden. Vi har förstärkt statsfinanserna med över 100 miljarder kronor jämfört med det stora underskottet vi ärvde 2014. Med det sagt, det är klart att man kommer behöva följa ekonomin nära nästa mandatperiod för att spendera på ett välavvägt sätt.

Och slutligen, du har själv studerat nationalekonomi. Vad tror du, är studier i ekonomi i Sverige en bra satsning för framtiden?

— Studier i ekonomi ger en bred grund att stå på och ger många möjligheter i ett framtida arbetsliv, det är en bra investering!

Fakta om Magdalena Andersson

  • Arbetade många år inom Statsrådsberedningen och Finansdepartementet.
  • Var överdirektör på Skatteverket 2009–2012.
  • Var ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna fram till valet 2014.
  • Sveriges finansminister sedan valet 2014.
  • Har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.
  • Har bedrivit doktorandstudier i nationalekonomi vid både Handelshögskolan och Harvard University.