lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

FN:s hållbarhetsmål utgångspunkt för ny entreprenörskapskurs 

Publicerad: 2019-05-08

I veckan startar FRIS – företags roll i samhället, ett helt nytt delmoment i kursen för 335 studenter på Ekonomihögskolan. Kursen är en del av ekonomie kandidatprogrammet. Den utgår från en handlingsorienterad pedagogik där studenterna aktivt undersöker hur nya och befintliga företag kan skapa ekonomiskt, socialt och miljömässigt värde samt ökad hållbarhet. Oavsett om studenterna väljer att arbeta med egna idéer eller ett befintligt projekt, måste företaget eller projektet uppfylla minst ett av FN:s globala hållbarhetsmål (SDG:s).

För mer information kontakta Craig Mitchell, kursansvarig för FRIS
craig.mitchell@fek.lu.se.