lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskarkommentar: Politiker behöver visa statsmannaskap

Publicerad: 2018-10-12

Svårigheterna att bilda regering fortsätter. Organisationsforskaren Louise Bringselius påminner om vikten av tillit och efterlyser mer statsmannaskap i det pågående politiska spelet. ”Det innebär att ha en trevlig ton mot varandra”, säger hon.

I veckan meddelade moderatledaren Ulf Kristersson – som fått talmannens uppdrag att sondera läget för en ny regering – att dörren för blocköverskridande samarbete mellan Alliansen och Socialdemokraterna är fortsatt stängd. Louise Bringselius, docent och organisationsforskare, har satt tillit i fokus för sin forskning och ger sin bild av valets efterspel:

Vad säger du om det politiska läget just nu ur ett tillitsperspektiv?
– Vi har kvar tidigare regering under en övergång, så än är problemet inte alarmerande. Men det kan förstås bli det på sikt. Samtidigt är jag rätt övertygad om att partierna kommer att lösa det.

Talmannen har fyra försök på sig. Hur länge kan dödläget fortsätta innan människors tillit till systemet börjar urholkas?
– Att positionerna är låsta nu är en del av den politiska dramaturgin. Alla etablerade partier förlorar om dagens låsningar blir kvar och det vet de. Medborgare vill se att politiker blir bättre på att samarbeta.

Hur skulle du vilja att politikerna agerade i det här läget?
– Jag efterlyser ett tydligt statsmannaskap hos alla politiker. Det innebär att ha en trevlig ton mot varandra vilket är möjligt även vid exempelvis en omröstning där statsministern får avgå. En sådan kan man genomföra med ödmjukhet och med tacksamhet för genomfört arbete. Vilken konstellation det än blir som kommer till makten så hoppas jag att det sker med värdighet, respekt och med lyckönskningar från övriga partier.

Du är med i statliga tillitsdelegationen – vad innebär det?
– Tillitsdelegationen är en statlig utredning med uppgift att verka för en styrning med större handlingsutrymme för medarbetare och medborgare i offentlig sektor. Genom att minska byråkrati och detaljstyrning vill man bli bättre på att ta vara på människors kunskap och motivation. Om människor fastnar i administration och att räkna prestationer på en låg nivå så riskerar de att förlora känslan av ansvar för uppdraget som helhet.  

Vilka är riskerna med det?
– När jag är ute och talar om korruption och utrymmet att visselblåsa och slå larm så brukar jag betona känslan för det offentliga uppdraget. Man brukar tala om ämbetsmannaskap. Det finns studier som visar att medarbetare och media är de som oftast slår larm om korruption i verksamheter – inte de formella kontrollsystemen. 

– På liknande sätt är det med statsmannaskapet – det är förmågan att höja sig över dagspolitiken, stå upp för de större värdena och fånga folk både från höger och vänster. Det är det vi behöver nu mer än någonsin.

Du kommer snart ut med en ny bok om tillit – berätta!
– Den heter Tillit: En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor och ges ut vid Komlitt Förlag i november. Det är en lättläst bok som riktar sig främst till praktiker. Där berättar jag bland annat hur man rent konkret kan styra och leda med tillit till medarbetare och medborgare. Många har efterfrågat en sådan bok.

Läs mer om Tillitsdelegationen

Läs mer om den kommande boken om tillit

Louise Bringselius

Louise Bringselius

Louise Bringselius är docent och organisationsforskare vid Ekonomihögskolan och har varit forskningsledare för Tillitsdelegationens huvuduppdrag i välfärdssektorn. Resultatet av forskningen finns i ett särskilt delbetänkande, en forskningsantologi som är fri för nedladdning på regeringens hemsida.

Styra och leda med tillit: forskning och praktik (SOU 2018:38)

Kontakt:

louise.bringselius@fek.lu.se

Telefon: 0708-33 00 30