lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Fryst mat med gott samvete prisas av Findus

Publicerad: 2018-11-13

“Något man hade kunnat lansera redan idag”. Det omdömet ger Kaj-Dac Tam från Findus den vinnande projektgruppen från grundkursen i marknadsföring.

Vinnarlaget: Arvid Öh, Emma Truvé, Oskar Borg, Anna Frick och Isabelle Edenborg.

Studenter med skarpt uppdrag

För tredje terminen i rad utmanar Findus de studenter som förbereder sig inför att skriva sin kandidatuppsats inom marknadsföring. Årets ”business case” handlade om att utveckla och lansera ett nytt modernt premiumkoncept inom fryst färdigmat (enportionsrätter), med syftet att attrahera nya konsumententer till kategorin. Uppdraget var att lyfta synen på fryst färdigmat som idag har ett oförtjänt dåligt rykte, enligt Kaj-Dac Tam, en av domarna från Findus.

– Vi vill modernisera och höja kvalitetsuppfattningen kring fryst färdigmat. Till exempel så kan man betala 55 kr för en soppa från kyldisken men att betala över 35 kr för en fryst färdigrätt anses ”dyrt”, uppger Kaj-Dac. 

Findus anser att detta är en viktig fråga, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv. 

– Ett stort problem är att trettio procent av all mat som produceras idag slängs. Frysen har många fördelar som framförallt är bra från ett hållbarhetsperspektiv. Fryst mat ger minimalt med matsvinn och varar längre. Att frysa ner mat är ett naturligt sätt att bevara den utan konserveringsmedel. Utöver det kan man frysa in mat när den är som färskast och på så sätt bevara näringsämnena, informerar Kaj-Dac.

Visionen om hållbar färdigmat var något som studenterna Arvid Öh, Emma Truvé, Oskar Borg, Anna Frick och Isabelle Edenborg tog fasta på. Enligt Isabelle så låg det ett hårt, men givande arbete bakom vinsten. 

– Vi bestämde oss ganska snabbt för att utveckla ett hållbarhetskoncept för att tillgodose Findus framtidsmål, och dessutom attrahera den målgrupp som Findus önskade. Tillsammans spånade vi idéer kring hur vi kan tillgodose deras värderingar och behov. Vi pitchade en produktlinje på fyra färdigrätter under namnet "Findus Conscious” och med sloganen ”god mat med gott samvete”. Något som vi fick mycket beröm för, både av Findus och våra kursare, var våra kreativa produktnamn. Som exempel kan vi nämna torskrätten ”Cod we be friends” eller veganrätten ”World Pease” med Findus egna ärtprotein, avslutar Isabelle.

Till nytta för många

Kaj-Dac ser stora fördelar med att samarbeta med Ekonomihögskolan. 

– Samarbetet har gått utmärkt, och blir bara bättre för varje år. Det är en ”win-win”–situation för alla parter, där vi som företag får träffa framtidens arbetskraft – unga och starka individer med hur mycket potential som helst. Studenterna i sin tur får en inblick i hur det är att jobba med verkliga projekt och utmaningar från näringslivet. I årets business case bjöd vi även in varje studentgrupp till vårt huvudkontor i Malmö där de fick en privat handledning och feedback.

Johan Anselmson, professor i marknadsföring, är kursansvarig och har länge arbetat med case inom undervisningen.

– Jag har haft kursen med detta upplägg i snart tio år och jag får nya perspektiv varje gång. Genom att ta in näringslivet, som får presentera ett case med verkliga förutsättningar utan en färdig lösning, får studenterna prova styrkor och svagheter med generella teorier och modeller vi lär ut på skolan. Vi lärare får också förmånen att sitta med och lyssna hur uppdragsgivarna resonerar när de utser vinnaren, så det är en vidareutbildning även för oss. De första åren hade vi inte samma form av undervisning och teoretiska underlag för uppdragen. Idag, tio år senare, har vi mer data och analys i bagaget, men samtidigt också mer förutsättningar för mjukare delar som kreativitet och kommunikation, avrundar Johan.

Mer information

Kaj-Dac Tam

Juryn bestod av:

Kaj-Dac Tam, Net Revenue Manager som jobbar med Findus kommersiella strategi

Ulrika Ahnbo Eriksson, Senior Brand Manager för kategorin färdigmat

Camilla Lövefalk, Retail sales analyst

Juryns motivering till vinnarlaget:

”Findus Conscious – god mat med gott samvete” är ett starkt koncept med ett distinkt och tydligt budskap som genomsyrade hela vinnarpitchen. Det var väl genomtänkt och professionellt framfört av vinnargruppen och det imponerade på hela juryn. Konceptet och kommunikationsplattformen stämmer väl överens med våra existerande värderingar och är en inkrementell modernisering av Findus varumärke, och något man hade kunnat lansera redan idag.”

Kursansvarig

Johan Anselmsson
Professor i marknadsföring

Johans profil i Forskningsportalen