lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hållbar kickstart på terminen

Publicerad: 2018-01-17

Kommande generationens ekonomer bjöds in på inspirationsföreläsning på tema hållbarhet.

Christina Nylin, Staffan Fredlund och Catarina Paulson i samtal med Ekonomihögskolans Susanne Arvidsson.

Hållbar kickstart på terminen

Det är terminsstart på Ekonomihögskolan, och Crafoordsalen är fylld med studenter som ska börja på fjärde terminen på Ekonomie kandidatprogrammet. De är halvvägs genom programmet och arbetsmarknaden väntar på dem inom kort. Programchef Anna Thomasson har därför bjudit till en inspirationsföreläsning på temat hållbarhet med representanter från tre partnerföretag och en hållbarhetsforskare.

– Företagen som medverkar idag är Länsförsäkringar, Alfa Laval och Wihlborgs. Hållbarhetsfrågan är viktig för alla aktörer i vårt samhälle och därför även för blivande ekonomer. När man kommit en bit i sin utbildning och har en bredare kunskap om ekonomi, kan det därför vara värdefullt att få ökad insikt i hållbarhetsfrågan, hur olika aktörer i vårt samhälle arbetar med samhällsfrågor och hur intressenter i relationen med organisationer och företag påverkar utvecklingen inom hållbarhetsområdet, förklarar Anna.

Susanne Arvidsson deltar i paneldebatten och bidrar med ett forskarperspektiv.

– Hållbarhet är inget nytt fenomen, men har ett positivt momentum just nu. Det hamnar högt upp på agendorna världen över och vi ser ökad reglering med nationell och internationell lagstiftning i dessa frågor. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv har det skett en enorm förändring, där kunderna ställer högre krav – i många fall för att de själva har ögonen på sig, resonerar Susanne.

Under paneldebatten får studenterna reda på hur Ekonomihögskolans partnerföretag Alfa Laval, Wihlborgs och Länsförsäkringar Skåne jobbar med miljö- och hållbarhetsfrågor. De har alla upplevt att ”hållbarhet” är ett ord som är lätt att slänga sig med, men som är svårare att implementera i verksamheten. De använder sig av olika målsättningar och standarder, till exempel FN:s klimatmål, ISO26000 och GRI internationell standard för att definiera hur och varför de ska jobba med dessa frågor. En viktig fråga för dem är också att identifiera risk och sårbarhet i miljö- och hållbarhetsfrågor; gör man inte det själv så finns det andra aktörer som gör det. Det finns en medvetenhet från företag att vilja se risker, även om det självklart är en lärokurva. De märker också ett intresse kring hållbar rekrytering, där yngre har större engagemang och tycker att vissa frågor är självklara. Den yngre generationen söker en ansvarstagande arbetsgivare.

Kommande generationens ekonomer har viktiga roller att fylla för ett hållbart näringsliv.

– Jag hoppas att dagens samtal bidrar till både ett ökat engagemang och intresse för de kurser de läser inom ramen för ekonomprogrammet, men också till att göra dem till bättre ekonomer som när de är klara med sin utbildning kan bidra till utvecklingen av vårt samhälle. Det är ett att aktuellt ämne som inte lär bli mindre aktuellt med tanke på hur världen ser ut idag, avslutar Anna Thomasson.

Medverkande

Catarina Paulson, Corporate Social Responsibility Manager Sverige, Alfa Laval

Christina Nylin, verksamhetsutvecklare/hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Skåne

Staffan Fredlund, miljöchef, Wihlborgs

Susanne Arvidsson, hållbarhetsforskare och lärare i företagsekonomi