lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Högaktuell expert på svensk sjukvård ny professor på FEK

Publicerad: 2015-01-14

Företagsekonomiska institutionen fick nyss en ”nygammal” professor. Ett välrenommerat namn i hela Norden och expert på hur den svenska sjukvården egentligen mår: Anders Anell.

 

Nyinstallerad professor  

Företagsekonomiska institutionen fick nyss en ”nygammal” professor. Ett välrenommerat namn i hela Norden och expert på hur den svenska sjukvården egentligen mår: Anders Anell. Den 7 november installerades Anders som professor i företagsekonomi, särskilt ekonomistyrning, efter att ha varit adjungerad professor på institutionen sedan 2005. Med en bakgrund som chef under 15 år vid IHE/Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi men ändå med en fot kvar i universitetsvärlden är Anell nu verksam som universitetsprofessor fullt ut.  

Högaktuell och produktiv

Att Anders Anell brinner för sjukvårdsekonomi och andra vårdrelaterade frågor är välkänt, bland annat utsågs han till Årets Kommunalekonom 2014 och nyligen skrev han en kritisk artikel om Riksrevisionens granskning av vårdvalet i ett nummer av Dagens medicin, dessutom högaktuell just nu med artikeln The Public–Private Pendulum — Patient Choice and Equity in Sweden i The New England Journal of Medicine. Bara för att ta ett fåtal exempel.

Efter att ha fördjupat sig i de flesta vårdrelaterade frågorna som exempelvis läkemedel, patientinflytande, budgetprocesser, patientvård, vårdanalys och – självklart – ekonomistyrning inom sjukvården finns det då så mycket kvar att titta närmare på? Jodå, intresset och motivationen tycks oändlig och närmast står fortsatt arbete inom ett EHL-lett projekt, European Observation of Health care reform och ett pågående nordiskt projekt om primärvård. Forskning, undervisning, handledning, uppdrag inom KEFU och PUMAR och författande av artiklar och publikationer fyller den minst sagt fulltecknade agendan. Att det blivit drygt 20 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter bland sammanlagt ca 150 publikationer i form av rappporter, böcker, kapitel samt svenska och internationella artiklar och handledning av fyra doktorander fram till disputation säger en del om vidden av produktiviteten.

Relevant forskning

Svensk sjukvård går relativt lätt att relatera till och åsikter om exempelvis kvalitet, effektivitet, patientvård, uppföljning inom cancervård och konsekvenser av vårdval är frågor som ständigt är relevanta för vårdtagarna. Som sakkunnig i dessa frågor kan troligen denna nyinstallerade professor vara ganska säker på att han ägnar sig åt något angeläget, något som är viktigt för många.       

–All forskning ska vara relevant och som forskare bör man försöka ta reda på vad detta innebär. Att bedriva hälsoekonomisk forskning känns för mig just relevant, säger Anell.

Slutligen vad anser då experten själv om svensk sjukvård? –Den svenska primärvården är svag jämfört med exempelvis den danska men överlag har de nordiska länderna en välfungerande sjukvård, menar Anders Anell, en forskare som vi kommer att fortsätta se mycket av, både på Ekonomihögskolan och i den ständigt aktuella debatten om hälsa och sjukvård. 

Anders Anell intervjuades av Anna Löthman