lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Högt söktryck till utbildningar i Lund – Ekonomihögskolan ökar mest

Publicerad: 2020-04-24

Det är många som vill studera vid Ekonomihögskolan i höst. Flera av Ekonomihögskolans program är bland de mest sökta vid Lunds universitet. Bland de mest sökta kurserna vid fakulteten finns en helt ny distanskurs i AI och digitalisering.

Antal förstahandssökande till Lunds universitet har ökat med 16 procent, från 25 000 förra året till 29 000 i år. Störst ökning sett till förstahandssökande har Ekonomihögskolan.

Förstahandsansökningarna till Ekonomihögskolans kurser och program har ökat med nästan 35 procent, från cirka 3 130 sökande förra året, till 4 215 i år (borträknat ansökningar till kurser inom program). Det gör att Ekonomihögskolan står för den största totala ökningen av alla fakulteter vid Lunds universitet. Näst störst ökning står Medicinska fakulteten för, med 33 procent.

Ekonomie kandidatprogrammet är det fjärde mest populära programmet vid Lunds universitet, sett till antal sökande. För första gången har även kandidatprogrammet i International Business letat sig in på topp tio. Programmet ges för fjärde året till hösten.

Bland de mest populära kurserna finns grundkursen i företagsekonomi och distanskursen Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv – med över tusen sökande kvalar den in på plats nio bland de mest sökta kurserna vid Lunds universitet.

– Detta är mycket glädjande men samtidigt förpliktigande. Förhoppningsvis kommer det innebära att vi får ett urval av välmotiverade och intresserade studenter som alla kan bidra till att göra kursen dynamisk och interaktiv, säger Benjamin Weaver, ansvarig för kursen.

Kursen Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv ges för första gången till hösten. Den är på 7,5 högskolepoäng och studenterna läser den på kvartsfart.

Läs mer om kursen här

Observera att det finns fler ansökningsomgångar till utbildningar på Ekonomihögskolan och Lunds universitet som helhet. Statistiken i den här nyheten gäller ansökningsomgången 16 mars–15 april 2020.

Läs mer om Ekonomihögskolans utbildningar

Mer om ansökningar till höstterminen 2020

70 117 personer hade sökt till program och kurser vid Lunds universitet när ansökningsomgången inför höstterminen stängde natten till den 16 april 2020. Det är en ökning med 17 procent jämfört med förra hösten. Inte sedan höstterminen 2015 har så många sökt till Lunds universitet.

Även nationellt har ansökningarna till universitet och högskolor ökat med 13 procent, enligt Universitets- och högskolerådet, UHR. Det motsvarar över 400 000 anmälningar, att jämföra med förra årets notering på 360 000. Den tidigare toppnoteringen från 2014 har passerats med fyra procent. 

Läs mer om ansökningsstatistik vid Lunds universitet här

UHR:s sökfunktion för antagningsstatistik

UHR:s totalstatistik för 2020

Ekonomihögskolans tio-i-topp

Program och kurser vid Ekonomihögskolan med flest antal sökande till HT 2020:

 1. Ekonomie kandidatprogram: 4 424 (3 690)
 2. Kandidatprogram i International Business: 1 863 (1 545)
 3. Grundkurs i företagsekonomi: 1 098 (767)
 4. Nationalekonomi: grundkurs: 1 029 (755)
 5. Digitalisering och AI ur ett organisations- och samhällsperspektiv: 1 014 (ny)
 6. Systemvetenskapligt kandidatprogram: 866 (862)
 7. Kandidatprogram i Economy and Society: 767 (676)
 8. Nationalekonomi, grundkurs (kurspaket, distans): 690 (446)
 9. Handelsrätt: juridisk översiktskurs: 651 (281)
 10. Statistik: Grundkurs 1: 601 (513)

(Förra årets antal sökande inom parentes)

Siffrorna inkluderar även befintliga studenter som söker kurser inom program.

Antal förstahandssökande

Kandidatprogram vid Ekonomihögskolan med start HT 2020:

 • Ekonomie kandidatprogram: 1 185 (938)
 • Systemvetenskapligt kandidatprogram – design av informationssystem: 244 (239)
 • Kandidatprogram i Economy and Society: 98 (97)
 • Kandidatprogram i International Business: 422 (328)

Utbildningar i samarbete med andra fakulteter:

 • Politices kandidatprogrammet: 169 (151)
 • Kandidatprogram i personal- och arbetslivsfrågor: 363 (342)
 • Kandidatprogram i utvecklingsstudier: 49 (73)
 • Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi: 83 (77)

(Förra årets antal sökande inom parentes)