lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagen den 19 november 2021 – passa på att anmäla dig

Publicerad: 2021-10-07

Årets KEFU-dag hålls fredag den 19 november kl 8.30 -16.00 och temat är Inställning till omställning – i tanke och handling.

Vårt förhållningssätt till omställning, behovet av omställning, omställningens uttryck och variationsrikedom är temat för årets KEFU-dag. Frågorna som belyses är många: Vilka mål och medel har samhället för att hantera olika former av omställningar? Finns det vissa hållpunkter som är extra väsentliga att inte missa för att undvika besvärliga situationer? Hur är det med orsakssambanden mellan det vi vet och det vi inte kan veta? Finns resurser?

Moderator: Johan Wester

Seminariet hålls i Medicon Village, Lund, Hörsalen och kan även följas on-line.

Anmälan

Antalet fysiska platser är begränsat. Lokalen rymmer mellan 140-180 personer, men begränsas till 100 sittande under KEFU-dagen. Först till kvarn gäller. Blir det över 100 anmälda som vill delta på plats erbjuds möjligheten att delta digitalt. Notera att det för er som endast vill delta digitalt finns en specifik anmälan.

Vill gärna delta fysiskt: Anmäl dig via nedan länk (457);

http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/457

Föredrar att bara delta on-line. Anmäl dig via nedan länk (458):

http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/458

 

Se hela programmet här.