lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-podd: Intern styrning av vårdcentraler i Sverige och Finland – skillnader och likheter

Publicerad: 2021-04-07

Mikael Hellström samtalar i denna podd med Anna Häger Glenngård om det nyligen färdigställda forskningsprojekt där hon tillsammans med två finska forskarkollegor jämför hur den interna styrningen ser ut på vårdcentraler i Sverige och Finland.

Anna Häger Glenngård

För studien har verksamhetschefer intervjuats vid 8 vårdcentraler i Malmöområdet och 7 vårdcentraler i tre finska städer. Det är både privata och offentliga vårdcentraler som studerats, dels för att jämföra hur primärvården organiseras och dels för att se skillnader mellan privata och offentliga utförare. Finland har ännu inte genomfört ett vårdvalssystem liknande det vi har i Sverige sedan 10 år, även om det har diskuterats länge.

Lyssna på Soundcloud