lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-podd: Skånska kommuners användning av Twitter

Publicerad: 2021-05-31

Nationalekonomerna Andreas Bergh och Sara Moricz har i ett KEFU-finansierat forskningsprojekt studerat i vilken utsträckning de skånska kommunerna använder sig av Twitter och vilket syfte de har med sitt twittrande. I detta avsnitt av KEFU-podden intervjuar Mikael Hellström Anderas Bergh om resultaten av projektet.

Andreas Bergh

Syftet med studien har varit att undersöka huruvida kommunerna främst använder sociala medier, i detta fall Twitter, i marknadsföringssyfte eller för att informera medborgarna om sådant som händer i kommunen. Samt att se hur kommunernas  användning av Twitter har utvecklats under åren.

Bakgrunden är att det funnits en oro bland en del forskare för att kommuners marknadsföring ska eskalera och att användningen av sociala medier skulle leda till ett ökat allmänt ”brus” där kommunerna försöker framhäva sig som mer attraktiva än andra kommuner.

 

Lyssna på Soundcloud