lu.se

Företagsekonomiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Komplexa problem kräver komplexa lösningar

Publicerad: 2020-05-08

En ny artikel om komplexiteten med samarbete mellan sektorer

Anna Thomasson och Caroline Wigren Kristoferson Foto: Håkan Röjder/David Lundin

Vad handlar er nyligen publicerade artikel ”Hybridizing the Triple Helix: A prerequisite for managing wicked issues” om?

I kort handlar artikeln om behovet av att samarbeta över sektorsgränser för att lösa svåra och komplexa problem, så kallade ”wicked problems”. För sådana samarbeten skapar man gärna organisationer med medlemmar från olika sektorer. Triple Helix är ett exempel på en sådan organisation. Problem uppstår emellertid inte sällan i styrningen av dessa sektorsövergripande organisationer. Svårigheterna att hantera intressen som medlemmar från olika sektorer i en Triple Helix har/tar med sig in i samarbetet. Problemet är att om man inte kan balansera olika intressen kan man inte heller dra nyttan av att man kombinerar expertis och resurser från olika organisationer och sektorer. Med andra ord om man inte kan balansera intressen och skapa en plattform inom organisationen där intressen kan mötas kan inte heller Triple Helix-lösningen nå sin fulla potential och vara en organisation där innovation och kreativitet får utlopp. 

Hur förhåller det sig till den Covid-19-situation vi befinner oss i just nu och vad kan vi lära oss av denna situation?

Covid 19 och den nuvarande situationen kan ses som ett ”wicked problem” som inte kan lösas av en aktör eller aktörer inom en sektor i samhället. Utan istället kräver det sektorsövergripande samarbeten. Vi ser t.ex. hur den offentliga sektorn går in och försöker hjälpa privata företag som i nuläget brottas med vikande kundunderlag och intäkter. Vi ser också hur företag och frivilliga går in stöttar upp den offentliga sektorn genom att t.ex. producera skyddsutrustning. Vad vi ser just nu är mängder av exempel på hur sektorsövergripande samarbeten kan ske och hur dessa behövs för att lösa svåra problem. Vi ser också hur samarbeten kan se ut och vad som krävs för att få dem att fungera. 

I ljuset av Covid 19 och de samarbeten som uppstår över sektorer för att hantera konsekvenserna av viruset finns behov av att förstå den här typen av samverkan och hur den kan styras, vilket är något vi skriver om i vår artikel. 

 

Här hittar du artikeln:

Thomasson, A. and Wigren Kristofersson, C. (2020). Hybridizing the Triple Helix: A prerequisite for managing wicked issues, Financial Accountability & Management, 36: 207-222.